İç Kontrol

 

1-Kontrol Ortamı Standartları

          İç Kontrol Komisyonu

KOS1- Etik Değerler ve Dürüstlük

         -Etik Sözleşmesi

KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

         -Misyon-Vizyon

         -Teşkilat Yapısı

         -Hassas Görevler

         -Personel Görev Dağılımı

KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme

         -Performans Değerlendirme Formu

KOS4- Yetki Devri

         -Yetki Devir Formu


2-Risk Değerlendirme 

RDS1- Planlama ve Programlama

          -2020 Faaliyet Raporu  

RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi

          -Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu

          -Kurum Risk Haritası

          -Risk Puan Tablosu

          -Risk Eylem Planı Tablosu

          -Risk Profili Tablosu 

          -Risk Eylem Planı Çalışma Grubu


3-Kontrol Faaliyetleri Standartları

KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

         -Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

         -Hizmet Envanteri

         -Hizmet Standartları  

         -İş Akış Şemaları   

KFS3- Görevler Ayrılığı

         -Görevlerin Ayrılığı

KFS4- Hiyerarşik Kontroller

         - Hiyerarşik Yapı

KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği       

         -Görev Tanımları

         -Görev Devri Formu

KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

         -Erişim-Yetki Taahütnamesi


4-Bilgi Sistemleri Kontrolleri 

BİS1- Bilgi ve İletişim

        -Bilgi ve İletişim

BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları

         -2017 Faaliyet Raporu   

         -2018 Faaliyet Raporu

         -2019 Faaliyet Raporu

BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)

BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

         -Personel Öneri Formu

         -Şikayet Dilekçesi

         -Tutanak

         -Çalışan Öneri Formu


5- İZLEME

İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi

İS2- İç Denetim

        -İç Kontrol Değerlendirme Formu


Son Güncelleme: 2021-04-08 15:41:05
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2021