İç Kontrol

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 29/04/2013  tarih ve 2013/4716  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Fakültemizin inşaası tamamlanmış olup, Mercidabık Kampüsü Ziraat Fakültesi olarak hizmet vermektedir.

Mercidabık Kampüsünde bulunan Fakültemizin 8000 m2 fakülte ve 2000 m2 ek sosyal tesis binası ile toplamda 10.000 m2 lik kapalı alana sahiptir. Fakültemiz bünyesinde Bahçe Bitkileri ve Zootekni Bölümleri bulunmaktadır. Bahçe Bitkileri Bölümünde lisans düzeyinde eğitim verilmekle birlikte, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı programında lisansüstü eğitim verilmektedir. Fakültemizde 1 Profesör, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Araştırma Görevlisi ve 3 idari personel tarafından hizmet verilmektedir.

 

1-Kontrol Ortamı Standartları

         -İç Kontrol Komisyonu

KOS1- Etik Değerler ve Dürüstlük

         -Etik Sözleşmesi

KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

         -Misyon-Vizyon

         -Teşkilat Yapısı

         -Hassas Görevler

         -Personel Görev Dağılımı

KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme

        -Performans Değerlendirme Formu

KOS4- Yetki Devri

         -Yetki Devir Formu


2-Risk Değerlendirme 

RDS1- Planlama ve Programlama

RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi

          -Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu

          -Kurum Risk Haritası

          -Risk Puan Tablosu

          -Risk Eylem Planı Tablosu

          -Risk Profili Tablosu 

          -Risk Eylem Planı Çalışma Grubu


3-Kontrol Faaliyetleri Standartları

KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

         -Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

         -Hizmet Envanteri

         -Hizmet Standartları  

         -İş Akış Şemaları   

KFS3- Görevler Ayrılığı

         -Görevlerin Ayrılığı

KFS4- Hiyerarşik Kontroller

         -Hiyerarşik Yapı

KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği       

         -Görev Tanımları

         -Görev Devri Formu

KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

         -Erişim-Yetki Taahütnamesi


4-Bilgi Sistemleri Kontrolleri 

BİS1- Bilgi ve İletişim

         -Bilgi ve İletişim

BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları

         -2017 Faaliyet Raporu   

         -2018 Faaliyet Raporu

         -2019 Faaliyet Raporu

         -2020 Faaliyet Raporu

         -2021 Faaliyet Raporu 


BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)

BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

         -Personel Öneri Formu

         -Şikayet Dilekçesi

         -Tutanak

         -Çalışan Öneri Formu


5- İZLEME

İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi

        -İç Kontrol Değerlendirme Formu

İS2- İç DenetimSon Güncelleme: 2022-06-27 16:05:31
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2022